Ohjaus ja neuvonta

24Työterveyshuolto tukee sekä yksittäisen työntekijän että koko työyhteisön työhyvinvointia yhdessä työnantajan kanssa. Ennakoiva ohjaus ja neuvonta on osa terveyttä edistävää toimintaa. Pitkäjänteinen yhteistyö perustuu luottamukseen ja työpaikan tuntemukseen.

Tavoitteena on hyvinvoiva työntekijä menestyvässä yrityksessä.

Työntekijää ja työnantajaa ohjataan ja neuvotaan työterveyteen liittyvissä asioissa. Ohjausta annetaan esimerkiksi riskien arvioinnista, muutosten hallinnasta, henkisestä ja fyysisestä jaksamisesta,  kuntoutusvaihtoehdoista sekä päihdeohjelmasta.

Yhteystiedot

Käyntiosoite:
Viestikatu 7, B-rappu, 3. kerros, 70600 Kuopio