Ryhmätoiminta

13Kallaveden Työterveys järjestää työyhteisöille esimerkiksi painonhallinta-, kehonhuolto- ja liikuntaryhmiä. Ryhmien ohjelma ja toteutustapa rakennetaan aihekohtaisesti asiakkaan tarpeiden mukaan.

Fyysinen hyvinvointi
Henkinen hyvinvointi

 

Ensiapukoulutus

Ensiapukurssien sisältö suunnitellaan työpaikan olosuhteiden ja tapaturmariskien pohjalta.

  • Ensiavun peruskurssi, EA 1 (16 h)
    Kurssilla opetellaan perustiedot ja -taidot hätätilanteessa sekä tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa toimimiseen.
  • Työpaikan yleiskurssi (8 h)
    Saadaan valmiuksia vaativissa ensiaputilanteissa toimimiseen ja tietoa tapaturmien ehkäisystä.
  • Hätäensiapu/kertauskurssi (4 h)
    Kerrataan aiemmin opittuja ensiaputaitoja.

Ryhmäkoko on 15 henkilöä. Kurssin opettajia ovat työterveyshoitaja, ensiavun opettaja ja terveystiedon opettaja.

Yhteystiedot

Käyntiosoite:
Viestikatu 7, B-rappu, 3. kerros, 70600 Kuopio