Työhyvinvointi

25Työhyvinvointia ylläpitävä toiminta auttaa työntekijää jaksamaan työssä ja arvioimaan voimavaransa oikein, mikä tukee hänen työkykyään.

Työterveyshuolto edistää yhteistyössä työpaikan kanssa työyhteisön jaksamista. Olemme mukana kehittämässä työyhteisöä ja työilmapiiriä sekä tuemme muutosten ja kriisien hallintaa. Suunnittelemme ja toteutamme yhdessä työpaikan tarpeiden mukaista työhyvinvointia tukevaa toimintaa, esimerkiksi liikunta-  tai työyhteisötapahtumia.

Henkinen hyvinvointi

Yhteystiedot

Käyntiosoite:
Viestikatu 7, B-rappu, 3. kerros, 70600 Kuopio