Työpaikkaselvitys

26Työpaikkaselvitys on kartoitus, jonka avulla tehdään yritykselle pitkäjänteinen ja tavoitteellinen työterveyshuollon toimintasuunnitelma.

Selvitysten avulla tunnistetaan henkilöstön työ- ja toimintakykyyn vaikuttavat tekijät työympäristössä, työyhteisössä ja itse työssä sekä arvioidaan niiden terveydellistä merkitystä.


Sisältö

  • työpaikan ja toimialan esitietoihin perehtyminen
  • toteutuksen suunnittelu
  • työpaikkakäynnin sopimiseen liittyvät järjestelyt
  • työpaikkakäynti
  • muistio johtopäätöksistä ja toimenpide-ehdotuksista
  • tarvittaessa lisäselvitykset, esimerkiksi mittaukset ja kyselyt
  • ehdotusten toteutumisen seuranta.

Työpaikkaselvityksen tekevät työterveyslääkäri ja työterveyshoitaja. Tarvittaessa mukana ovat myös työfysioterapeutti ja työterveyspsykologi.

Yhteystiedot

Käyntiosoite:
Viestikatu 7, B-rappu, 3. kerros, 70600 Kuopio