Täytä suostumus potilastietojen siirtoon lomakkeella ”Kallavesi” mikäli työskentelet yksityisen työnantajan palveluksessa ja työterveyshuoltosopimukseenne sisältyy myös sairaanhoitopalvelut.

tai

Täytä suostumus potilastietojen siirtoon lomakkeella ”Järviseutu” mikäli työskentelet kunnan tai kaupungin palveluksessa tai työterveyshuoltosopimukseenne sisältyy lakisääteiset työterveyshuoltopalvelut (ei sairaanhoitoa).

Suostumus potilastietojen
käyttöön – Kallavesi

Suostumus potilastietojen
käyttöön – Järviseutu

Potilasasiamiehen
yhteystiedot

2020 Työhyvinvointikysely

Diabetesriskitesti

2020 Työhöntulo- ja alkutarkastuksen esitietolomake